Day: सप्टेंबर 10, 2020

फक्त दगड, विटा आणि चिखल खाणाऱ्या माणसाची गोष्टखाद्य

फक्त दगड, विटा आणि चिखल खाणाऱ्या माणसाची गोष्ट

३३ वर्षाचे पाकीरप्पा हुनागुंडी ह्यांना खाण्याशी संबंधित असलेला (Pica नावाचा) एक आजार आहे म्हणूनच ह्यांची ‘दगड, विटा आणि चिखल खाणारा