Day: ऑक्टोबर 14, 2020

तिसऱ्या संस्कृती मधील मुलं म्हणजे नक्की कोण ?संस्कृती

तिसऱ्या संस्कृती मधील मुलं म्हणजे नक्की कोण ?

संस्कृती ही माणसाच्या जीवनाचा एक अभिन्न भाग आहे. आपण ज्या संस्कृतीमध्ये जन्म घेतो त्याच संस्कृतीचे आपल्यावर बहुतांश प्रभाव पडतो. आपले