Day: ऑक्टोबर 16, 2020

२४ हजार वर्ष जुना समुद्र ६० वर्षात वाळवंटी प्रदेश का झाला ?आंतरराष्ट्रीय

२४ हजार वर्ष जुना समुद्र ६० वर्षात वाळवंटी प्रदेश का झाला ?

जर एखाद्या दिवशी पृथ्वीवरच्या सगळ्या पाणी आटून गेले तर काय होईल? एखाद्या दिवशी तुम्हाला जर असं लक्षात आलं की तुम्हाला