संस्कृती

तिसऱ्या संस्कृती मधील मुलं म्हणजे नक्की कोण ?

तिसऱ्या संस्कृती मधील मुलं म्हणजे नक्की कोण ?

संस्कृती ही माणसाच्या जीवनाचा एक अभिन्न भाग आहे. आपण ज्या संस्कृतीमध्ये जन्म घेतो त्याच संस्कृतीचे आपल्यावर बहुतांश प्रभाव पडतो. आपले
अश्मयुगातील सेंटिनेलीज जमात आजही अस्तित्वात आहे

अश्मयुगातील सेंटिनेलीज जमात आजही अस्तित्वात आहे

माणूस हा प्रगतीशील प्राणी आहे असं आपण म्हणतो. अश्मयुगापासून सतत प्रयोग करत आजच्या प्रगतिशील समाजापर्यंत आपण येऊन ठेपलो आहोत. मानवी