व्यक्तिमत्व

इंग्रजी भाषा शिकण्याचे ७ सर्वोत्तम मार्ग

इंग्रजी भाषा शिकण्याचे ७ सर्वोत्तम मार्ग

एखादे बाळ जन्माला आल्यावर इशाऱ्यांची भाषा शिकतं, त्याचा वेगळ्या पद्धतीने अभ्यास करावा लागत नाही. इशाऱ्याची भाषा शिकून झाल्यानंतर त्याच्या अवतीभवती
माणूस खोटं बोलतोय हे कसं ओळखायचं ?

माणूस खोटं बोलतोय हे कसं ओळखायचं ?

प्रत्येक माणसामध्ये काहीना काहीतरी खुबी असते आणि खोटं बोलणं ही सुद्धा एक खुबीच आहे. प्रत्येक माणूस दिवसातून किमान एक किंवा