जीवनशैली

तिसऱ्या संस्कृती मधील मुलं म्हणजे नक्की कोण ?संस्कृती

तिसऱ्या संस्कृती मधील मुलं म्हणजे नक्की कोण ?

संस्कृती ही माणसाच्या जीवनाचा एक अभिन्न भाग आहे. आपण ज्या संस्कृतीमध्ये जन्म घेतो त्याच संस्कृतीचे आपल्यावर बहुतांश प्रभाव पडतो. आपले
मिनिमलिझम : कमी म्हणजेच जास्त मानणारी जीवन शैलीतत्वज्ञान

मिनिमलिझम : कमी म्हणजेच जास्त मानणारी जीवन शैली

तुमच्याकडे नवीन फोन, नवीन गाडी आणि तुमच्या मित्र मंडळीकडे असलेल्या इतर वस्तू आहेत का नाही? हा प्रश्न पडण्याचे कारण म्हणजे